کارآموز ریاضی هشتم مهروماه

36,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

کارآموز عربی هشتم مهروماه

39,200 تومان
نویسندگان

ناشر
سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

کار آموز عربی هشتم مهروماه

39,200 تومان
نویسندگان

سال چاپ

1401

ناشر

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

کارآموز فارسی هشتم مهروماه

63,200 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

فارسی هشتم تیرگان

88,000 تومان
نویسندگان

سال چاپ

1401

ناشر

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

الگوی کار و تمرین ریاضی هشتم نشر الگو ( آموزش و تمرین )

144,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

288

ماجراهای من و درسام هشتم خیلی سبز

231,200 تومان
نویسندگان

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

ناشر

کتاب ریاضی هشتم سری IQ گاج تا تخفیف 30 درصد

111,200 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

139

کتاب فارسی هشتم تیزهوشان کاهه تا 30 درصد تخفیف

96,000 تومان
وزن 927 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

324

ماجراهای من و درسام عربی هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

76,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

90

کتاب ریاضی هشتم سری شاهکار کلاغ سپید تا 30 درصد تخفیف

تومان97,600 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

هوش فرازمینی ET گامی تا فرزانگان تا 40 درصد تخفیف

تومان213,600 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

کتاب ریاضی امتحانی هشتم کامل جویا مجد تا 30 درصد تخفیف

67,200 تومان
وزن 1000 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

224

کتاب ریاضی مدرسه هشتم جویا مجد تا 30 درصد تخفیف

144,000 تومان
وزن 995 گرم
نویسندگان

,

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

376

ماجراهای من و درسام زبان انگلیسی هشتم خیلی سبز

79,200 تومان
وزن 400 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

104

سری

ماجراهای من و درسام علوم هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

124,800 تومان
وزن 819 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

195

ماجراهای من و درسام فارسی هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

88,800 تومان
وزن 660 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

151

پیام های آسمانی و آموزش قرآن هشتم و نهم خیلی سبز

120,000 تومان
وزن 194 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

ماجراهای من و درسام جامع هشتم خیلی سبز

231,200 تومان
وزن 194 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

تعداد صفحات

511

سری

ماجراهای من و درسام ریاضی هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

95,200 تومان
وزن 194 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

216

کتاب ریاضی هشتم تست تیزهوشان خیلی سبز جلد پاسخ تا 30 درصد تخفیف

143,200 تومان
وزن 1000 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

تعداد صفحات

267

سال چاپ

1401

کتاب ریاضی هشتم تست تیزهوشان خیلی سبز جلد اول تا 30 درصد تخفیف

152,800 تومان
وزن 1000 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

274

فارسی هشتم تیزهوشان خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

88,000 تومان
وزن 660 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

93

جامع تیزهوشان هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

216,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

تعداد صفحات

454

کارعلوم هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

124,800 تومان
نویسندگان

ناشر

نوع جلد

شومیز

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

230

سری

کتاب کارعربی هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

88,800 تومان
وزن 500 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

135

سری

کار زبان انگلیسی هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

52,800 تومان
وزن 500 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

71

سری

کارفارسی هشتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

88,800 تومان
وزن 660 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

132

سری

علوم هشتم پیشتاز خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

180,000 تومان
نوع جلد

شومیز

ناشر

نویسندگان

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

372

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

پک کامل شب امتحان هشتم خیلی سبز

224,000 تومان
وزن 1800 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

404

سری

شب امتحان مطالعات اجتماعی هشتم خیلی سبز

28,000 تومان
وزن 400 گرم
سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

ناشر

نوع جلد

شومیز

نویسندگان

تعداد صفحات

50

سری

شب امتحان فارسی هشتم خیلی سبز

28,000 تومان
وزن 400 گرم
تعداد صفحات

62

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

ناشر

نوع جلد

شومیز

نویسندگان

سری

شب امتحان علوم هشتم خیلی سبز

47,200 تومان
وزن 400 گرم
سال چاپ

1402

قطع کتاب

رحلی

ناشر

نوع جلد

شومیز

نویسندگان

تعداد صفحات

59

سری

پایه هشتم، دومین مقطع تحصیلی در دوره اول متوسطه در نظام آموزشی کشور به‌حساب می‌آید. در این پایه ‌یک سال از ورود دانش آموزان به دوره متوسط می‌گذرد و آن‌ها حدودی با حجم بیشتر مباحث آموزشی و درس‌های جدیدی که ارائه می‌شود، آشنا شده‌اند. کتاب های کلاس هشتم شامل مفاهیم بسیار مهمی هستند که در سال های بعد دانش آموزان به صورت تخصصی تری با آن ها آشنا می شوند.
لیست کتاب‌های کلاس هشتم
پس از گذر از پایه هفتم، خیلی از دروس مقاطع بالاتر برای دانش آموزان آشنا و ملموس‌تر از گذشته هستند. برای همین کنار آمدن با مطالبی که در ادامه محتوای ارائه‌شده در پایه هفتم، در این مقطع تکمیل می‌شود، برای دانش آموزان راحت‌تر است. البته کتاب های پایه هشتم دارای محتوای نسبتا تخصصی تری نسبت به مقطع هفتم هستند. در دوره اول متوسطه، ساختار کلی کتب یکسان است. کتاب‌های این مقطع شامل آموزش قرآن، تفکر و سبک زندگی، ریاضی، عربی، انگلیسی، کتاب کار انگلیسی، علوم تجربی، فارسی، فرهنگ و هنر، نگارش، پیام‌های آسمان، کار و فناوری و مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ و جغرافیا) است. کتاب های هشتم نیز شامل همین موارد می شوند.