تیزهوشان ریاضی هفتم مهروماه

31,200 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

328

سری

کارآموز عربی هفتم مهروماه

14,400 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

فارسی هفتم تیرگان

88,000 تومان
نویسندگان

سال چاپ

1401

ناشر

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

الگوی کار و تمرین ریاضی هفتم آموزش و تمرین نشر الگو

108,000 تومان
نویسندگان

ناشر

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

250

کتاب ریاضی هفتم سری IQگاج تا 30 درصد تخفیف

60,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

288

کتاب علوم هفتم تیزهوشان کاهه تا 30 درصد تخفیف

136,000 تومان
وزن 1160 گرم
نویسندگان

, ,

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

392

31 استان ششم به هفتم پویش

150,400 تومان
نویسندگان

ناشر
سال چاپ

1401

نوع جلد

شومیز

قطع کتاب

رحلی

کتاب ریاضی امتحانی هفتم کامل جویا مجد

134,400 تومان
وزن 1000 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1402

تعداد صفحات

224

سری

کتاب ماجراهای من و درسام جامع هفتم خیلی سبز

258,000 تومان
وزن 1410 گرم
نویسندگان

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

460

نوع جلد

شومیز

سری

کتاب ریاضی مدرسه هفتم جویا مجد

236,800 تومان
وزن 995 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1402

تعداد صفحات

320

سری

کار آموز فارسی هفتم مهروماه

63,200 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

ماجراهای من و درسام فارسی هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

164,000 تومان
وزن 500 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

140

کارآموز ریاضی هفتم مهروماه

55,200 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

کتاب کاروتمرین علوم هفتم مبتکران

91,200 تومان
وزن 1000 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

ماجراهای من و درسام عربی هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

91,000 تومان
وزن 500 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

89

ماجراهای من و درسام علوم هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

164,000 تومان
وزن 819 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

192

کتاب جامع تیزهوشان هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

364,000 تومان
وزن 1000 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

480

پاسخ ریاضی هفتم تیزهوشان خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

240,000 تومان
وزن 819 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

311

کتاب فارسی هفتم تیزهوشان خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

184,000 تومان
وزن 869 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

158

ماجراهای من و درسام زبان انگلیسی هفتم خیلی سبز

128,000 تومان
وزن 620 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

136

سری

ریاضی هفتم تیزهوشان خیلی سبز جلد اول تا 30 درصد تخفیف

231,000 تومان
وزن 819 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

331

ماجراهای من و درسام ریاضی هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

163,000 تومان
وزن 194 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

191

ناشر

ماجراهای من و درسام پیام های آسمانی هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

69,000 تومان
وزن 194 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

68

کارعربی هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

154,000 تومان
وزن 500 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

137

سری

کارفارسی هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

128,000 تومان
وزن 500 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

100

سری

کار ریاضی هفتم خیلی سبز تا 30 درصد تخفیف

208,000 تومان
وزن 74400 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

206

سری

پک کامل شب امتحان هفتم خیلی سبز

224,000 تومان
وزن 1800 گرم
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

403

سری

پایه هفتم اولین مقطع تحصیلی در دوره اول متوسطه محسوب می‌شود. درگذشته از این دوره سه ساله تحت عنوان «راهنمایی» یاد می‌شد و دوره دوم متوسطه نیز به نام «دبیرستان» معروف بود. از سال تحصیلی ۹۳-۹۲ با تغییر سیستم تحصیلی، ترکیب ۳-۳-۶ جای آن‌ها را در نظام آموزشی گرفت. در پایه هفتم، دانش آموزان از پایه دبستان به دوره اول متوسطه ارتقا پیدا می‌کنند و با این تغییر به سطح آموزشی با محتوای عمیق‌تر و سنگین‌تر روبرو می‌شوند. بنابراین برای یادگیری مطالب و محتوای درسی کتاب های هفتم، نیاز تلاش و تمرکز بیشتری خواهند داشت.
معرفی عناوین کتاب های پایه هفتم؛ کلاس هفتم چند کتاب دارد؟
دانش آموزان پس از گذر از دوران دبستان و با ورود به پایه هفتم، با عناوینی جدید از کتاب درسی آشنا می‌شوند. از مهم‌ترین کتاب های سال هفتم که دانش‌آموزان را با چالش دشواری مواجه خواهد کرد، کتب انگلیسی و عربی است. این دو زبان در این مقطع به‌طور رسمی به مجموعه کتاب درسی هفتم اضافه‌شده‌اند. این کتاب‌های آموزشی زمینه‌ساز آشنایی تخصصی دانش آموزان با زبان‌های مهم دنیا است. علاوه بر کتاب‌های یادگیری زبان دوم، کتب دیگری نیز در پایه هفتم گنجانده ‌شده که شامل آموزش قرآن، تفکر و سبک زندگی، ریاضی، علوم تجربی، کتاب ادبیات هفتم، مطالعات اجتماعی، پیام‌های آسمان، فرهنگ و هنر، نگارش و کار فناوری می‌شود. همانطور که مشخص است با ارتقای دانش‌آموز از دوران دبستان به پایه جدید، تعداد کتاب های هفتم نیز افزایش می‌یابد.