ساده ساز نوین متون فقه اثر حمیدرضا کلانتری و مرتضی طبیبی

112,000 تومان160,000 تومان
ناشر

نویسندگان

,

تعداد صفحات

688

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی اثر حمیدرضا کلانتری

70,000 تومان100,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

384

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

ساده ساز حقوق تجارت اثر فرشید فرحناکیان

217,000 تومان310,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

1374

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق کار جلد دوم اثر سید عزت الله عراقی

105,000 تومان150,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

420

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق رسانه اثر باقر انصاری

87,500 تومان125,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

356

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق تطبیقی اثر عبدالحسین شیروی

72,800 تومان104,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

286

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی اثر سید محمد هاشمی

108,500 تومان155,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

448

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی) اثر سید محمد هاشمی

119,000 تومان170,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

656

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول (اصول و مبانی کلی نظام) اثر سید محمد هاشمی

98,000 تومان140,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

512

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

جرایم علیه مصالح عمومی کشور اثر حسین آقایی نیا و هادی رستمی

98,000 تومان140,000 تومان
ناشر

نویسندگان

,

تعداد صفحات

352

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات) اثر حسین آقایی نیا

105,000 تومان150,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

576

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

جرایم علیه اموال و مالکیت اثر حسین آقایی نیا و هادی رستمی

150,500 تومان215,000 تومان
ناشر

نویسندگان

,

تعداد صفحات

432

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق جزای عمومی 3 اثر عباس منصور آبادی

115,500 تومان165,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

408

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق جزای عمومی 1 اثر عباس منصور آبادی

63,000 تومان90,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

352

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق جزای عمومی جلد دوم اثر محمد علی اردبیلی

49,000 تومان70,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

176

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق جزای عمومی جلد اول اثر محمد علی اردبیلی

91,000 تومان130,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

256

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

کلیات حقوق جزا اثر عباس منصور آبادی

63,000 تومان90,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

224

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق علائم تجاری اثر سید حسن میرحسینی

126,000 تومان180,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

624

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق مالکیت معنوی جلد اول اثر اسدالله امامی

70,000 تومان100,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

317

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

کلیات بیمه اثر آیت کریمی

189,000 تومان270,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

512

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق تجارت جلد اول اثر حشمت الله سماواتی

7,000 تومان10,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

272

سال چاپ

1391

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی اثر فرشید فرحناکیان

343,000 تومان490,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

1064

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق خانواده (حقوق مدنی 5) اثر علی عباس حیاتی

63,000 تومان90,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

416

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده اثر ناصر کاتوزیان

70,000 تومان100,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

424

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

قواعد عمومی قراردادها (حقوق مدنی 3) اثر علی عباس حیاتی

19,600 تومان28,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

528

سال چاپ

1396

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

کلیات حقوق تعهدات اثر اسدالله امامی

28,000 تومان40,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

256

سال چاپ

1398

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات اثر ناصر کاتوزیان

91,000 تومان130,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

644

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق مدنی ایقاع اثر ناصر کاتوزیان

49,000 تومان70,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

416

سال چاپ

1399

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق بین الملل خصوصی اثر نجاد علی الماسی

87,500 تومان125,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

352

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

بایسته های حقوق بین الملل عمومی اثر رضا موسی زاده

105,000 تومان150,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

418

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق مالیه عمومی اثر ولی رستمی

101,500 تومان145,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

400

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق مالیه عمومی اثر محمد امامی

49,000 تومان70,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

224

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

کلیات حقوق اداری اثر ولی الله انصاری

52,500 تومان75,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

240

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق اداری 1 و 2 کلیات و ایران اثر رضا موسی زاده

70,000 تومان100,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

336

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق اداری جلد دوم اثر محمد امامی و کورش استوار سنگری

112,000 تومان160,000 تومان
ناشر

نویسندگان

,

تعداد صفحات

399

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق اداری جلد اول اثر محمد امامی و کورش استوار سنگری

77,000 تومان110,000 تومان
ناشر

نویسندگان

,

تعداد صفحات

400

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی اثر محمد امامی و سید نصر الله موسوی

91,000 تومان130,000 تومان
ناشر

نویسندگان

,

تعداد صفحات

448

سال چاپ

1399

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق اساسی اثر منوچهر طباطبایی موتمنی

77,000 تومان110,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

384

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

98,000 تومان140,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

672

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

قانون یار حقوق مجازات اثر گروه علمی چتر دانش

154,000 تومان220,000 تومان
ناشر

نویسندگان

تعداد صفحات

966

سال چاپ

1400

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

گالینگور

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

حقوق در نظام‌های ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع یا نسخ قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور

در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها

با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش

انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام آن نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

سامانه‌های مختلف در حقوق کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آنها در یک راستا هستند

و به‌طور کلی به چهار دسته بنام‌های سیویل لا، کامن لا، عرفی و نوشته تقسیم می‌شوند.