نمایش 1–40 از 41 نتیجه

استخدامی مشاوره واحد آموزشی انتشارات آراه

143,500 تومان184,500 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1401

ناشر

تعداد صفحات

304

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر اقتصاد انتشارات آراه

161,000 تومان207,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

368

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر تاریخ انتشارات آراه

189,000 تومان243,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

432

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر جغرافیا انتشارات آراه

206,500 تومان265,500 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1399

ناشر

تعداد صفحات

448

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر هنر انتشارات آراه

238,000 تومان306,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1399

ناشر

تعداد صفحات

352

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی مهندسی مکانیک انتشارات آراه

276,500 تومان355,500 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

480

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر علوم اجتماعی انتشارات آراه

238,000 تومان306,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

416

قطع کتاب

رقعی

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر شیمی انتشارات آراه

189,000 تومان243,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

480

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر معارف اسلامی انتشارات آراه

245,000 تومان315,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1399

ناشر

تعداد صفحات

384

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر ریاضی انتشارات آراه

245,000 تومان315,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دسته دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

440

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی علوم آزمایشگاهی انتشارات آراه

217,000 تومان279,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دسته دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

320

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی شهرداری ها انتشارات آراه

124,200 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

412

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر ادبیات فارسی انتشارات آراه

252,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

368

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر زیست انتشارات آراه

129,500 تومان166,500 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

352

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر عربی انتشارات آراه

122,500 تومان157,500 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

352

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

آزمون های استخدامی آموزش و پرورش (حیطه عمومی) انتشارات آراه

252,000 تومان324,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

, ,

سال چاپ

1399

ناشر

تعداد صفحات

256

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر تربیت بدنی انتشارات آراه

224,000 تومان288,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

368

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی نیروی انتظامی انتشارات آراه

182,000 تومان234,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1401

ناشر

تعداد صفحات

468

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری انتشارات آراه

129,500 تومان166,500 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

248

قطع کتاب

رقعی

نوع جلد

شومیز

اطلاعات عمومی و قانون اساسی انتشارات آراه

47,600 تومان61,200 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1397

ناشر

تعداد صفحات

256

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی هوش و توانمندی های عمومی انتشارات آراه

59,500 تومان76,500 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

176

قطع کتاب

رقعی

نوع جلد

شومیز

متولدین دهه 60 و آنهایی که حوالی سالهای 81 تا 84 به دنبال استخدام در ادارات و دستگاههای دولتی

و اجرایی کشور بودند، به خاطر دارند که آن زمان ادارات و سازمانهای دولتی اجازه برگزاری آزمون استخدامی

مستقل را نداشتند بلکه آزمونی مشترک و سراسری(چیزی شبیه کنکور) که آن سالها به

“آزمون استخدام ادواری” معروف بود …