نمایش 1–40 از 111 نتیجه

الگوی کار و تمرین ریاضی نهم نشر الگو

208,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

288

الگوی کار و تمرین ریاضی هشتم نشر الگو ( آموزش و تمرین )

144,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

288

الگوی کار و تمرین ریاضی هفتم آموزش و تمرین نشر الگو

108,000 تومان
نویسندگان

ناشر

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

250

نظریه اعداد نشر الگو

8,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

آنالیز ترکیبی المپیاد نشر الگو

88,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

264

سری

هوش کرک و دیل پنجم ابتدایی نشر الگو

134,400 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

544

موج آزمون ریاضی انسانی نشر الگو

52,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

موج آزمون عربی اختصاصی انسانی نشر الگو

56,000 تومان
نویسندگان

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

نوع جلد

شومیز

ناشر

فارسی دهم سه بعدی نشر الگو

57,600 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

نوع جلد

شومیز

قطع کتاب

رحلی

هندسه دوازدهم تست نشر الگو

192,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

شیمی دوازدهم تست نشر الگو

215,000 تومان344,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

تعداد صفحات

620

سری

زیست موج آزمون جلد اول نشر الگو

100,000 تومان148,000 تومان
نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

نوع جلد

شومیز

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

فیزیک پایه رشته ریاضی نشر الگو جلد دوم

107,500 تومان172,000 تومان
نویسندگان

ناشر

نوع جلد

شومیز

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

تعداد صفحات

524

سری

فیزیک پایه رشته ریاضی نشر الگو جلد اول تا 30 درصد تخفیف

110,000 تومان220,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

فیزیک رشته تجربی یازدهم تست نشرالگو

160,000 تومان256,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

تعداد صفحات

444

سری

فن ترجمه عربی کنکوری نشر الگو

35,000 تومان52,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

376

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

سری

کتاب آمار و احتمال یازدهم سه بعدی نشر الگو

42,500 تومان68,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

192

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

سری

جامع زیست شناسی یازدهم جلد اول نسل جدید الگو

240,000 تومان384,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

444

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

جامع زیست شناسی دهم جلد دوم نشر الگو

160,000 تومان256,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

308

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

جامع زیست شناسی دوازدهم جلد دوم نشر الگو

160,000 تومان256,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

کتاب جامع فیزیک پایه تجربی نشر الگو جلد دوم

تومان168,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

تعداد صفحات

436

سری

جامع فیزیک پایه تجربی جلد اول نشر الگو تا 30 درصد تخفیف

100,000 تومان192,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

480

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

فیزیک پایه جامع رشته تجربی جلد دوم نشر الگو تا 30 درصد تخفیف

100,000 تومان172,000 تومان
نویسندگان

,

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

524

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

کتاب جامع فیزیک پایه جامع ریاضی جلد اول نشر الگو تا 30 درصد تخفیف

تومان152,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

قطع کتاب

رحلی

ناشر

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

572

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

جامع ریاضیات گسسته و آمار و احتمال نشر الگو

125,000 تومان200,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

540

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

سری

جامع ریاضیات تجربی موج آزمون جلد اول نشر الگو

140,000 تومان224,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

672

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

سری

جامع ریاضیات تجربی موج آزمون جلد دوم نشر الگو

45,000 تومان72,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

324

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

سری

جامع ریاضی یک و حسابان موج آزمون جلد دوم رشته ریاضی نشر الگو

37,500 تومان60,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

274

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

سری

جامع ریاضی یک و حسابان موج آزمون رشته ریاضی جلد یک نشر الگو

110,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

636

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

سری

موج آزمون جامع زیست شناسی جلد دوم

70,000 تومان175,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

352

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

موج آزمون عربی انسانی با 30 درصد تخفیف

تومان104,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

موج آزمون روانشناسی انسانی تا 30 درصد تخفیف

40,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

192

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

موج آزمون اقتصاد انسانی نشر الگو تا 30 درصد تخفیف

تومان40,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

216

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

جلد پاسخ الگوی کنکور دروس اختصاصی تا 30 درصد تخفیف

تومان132,000 تومان
سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

ناشر

نوع جلد

شومیز

نویسندگان

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

الگوی کنکور دروس عمومی جلد یک سوال نشرالگو

40,000 تومان64,000 تومان
سال چاپ

1401

قطع کتاب

رحلی

ناشر

نوع جلد

شومیز

نویسندگان

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

تعداد صفحات

156

سری

زیست شناسی یازدهم الگو نسل جدید جلد دوم

170,000 تومان272,000 تومان
نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

رحلی

سال چاپ

1401

تعداد صفحات

272

قیمت کتاب

کتاب دست دوم, کتاب نو

انتشارات نشر الگو در سال 1384 شروع به فعالیت در عرصه چاپ و نشر کتاب کرده و خیلی زود با کتاب های موضوعی ادبیات علیرضا عبدالمحمدی معروف شد و بعدها با کتاب های موج آزمون و زیست های دکتر اشکان هاشمی به شهرت رسید.